Gemeente Barendrecht

Gemeente Barendrecht

De gemeenteraad van Barendrecht stemde in 2009 unaniem tegen het plan van het Rijk om ter plaatse CO2 op te slaan.

Ondanks massaal (bewoners)verzet, bleef het Rijk overtuigd dat dit project er moest komen. De gemeente Barendrecht vroeg Dröge & van Drimmelen te ondersteunen bij de lobby tegen de COopslag.

De val van het kabinet bood kansen voor de lobby. Mede dankzij alle pogingen om ook tijdens de formatie van het nieuwe kabinet het standpunt van Barendrecht te onderstrepen, werd de volgende passage in het regeerakkoord verwerkt: "Opslag van COkan ondergronds plaatsvinden met inachtneming van strenge veiligheidsnormen en lokaal draagvlak." Van lokaal draagvlak was overduidelijk geen sprake. In november 2010 kon Dröge & van Drimmelen haar opdrachtgever dan ook feliciteren met een succesvolle lobby. "De vertraging van het CO2-opslagproject met ruim 3 jaar en het volledige gebrek aan lokaal draagvlak zijn de voornaamste redenen om te stoppen", aldus minister Verhagen.