Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat vroeg Dröge & van Drimmelen voor het project A27 advies op het gebied van stakeholdermanagement.

De ruim veertig betrokken stakeholders uit bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties moesten nader tot elkaar gebracht worden. Dit om tot een breed gedragen advies aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu te komen.

Aan Dröge & van Drimmelen de taak deze uiteenlopende belangen met elkaar te verbinden en alle stakeholders nauw te betrekken in dit proces. Wij deden dit door, ondanks het relatief korte tijdsbestek, nauw contact te onderhouden met alle betrokken organisaties en ze continu op de hoogte te houden van de vorderingen. Het resultaat is een goed en gezamenlijk gedragen advies richting de minister.