Karianne van der Weijden

Karianne van der Weijden

"Inspirerend leiderschap is essentieel bij iedere verandering"

Karianne (1978) is senior adviseur op het gebied van corporate communicatie, met passie voor interne communicatie en veranderopgaven.

Op dit moment is Karianne als senior communicatieadviseur gedetacheerd bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hier adviseert zij de Directie Regie Vreemdelingenzaken inclusief het Programma Keteninformatisering over communicatievraagstukken die spelen bij de koers van een relatief nieuw organisatieonderdeel in een veranderende omgeving en bij de digitalisering van de informatie-uitwisseling binnen de vreemdelingenketen.

Eerder heeft zij ruime ervaring opgedaan bij onder andere opdrachtgevers als Google, UPC, SIDN, ECP, Menzis, Nederlandse vereniging voor lift- en roltraptechniek, Ambassadeur en Commissie Stedelijke Distributie, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Economische Zaken, de Stichting Lippe-Biesterfeld NatuurCollege, de Milieudienst Zuid-Holland Zuid, de Stichting Lezen en Schrijven, ICTU, Platform Suiker & Voeding, Biorights, eParlement en RIVM.

Voordat Karianne in 2005 bij Dröge & van Drimmelen startte, was zij logistiek manager voor een reisorganisatie in Frankrijk (Serre Chevalier). Als adviseur werkte zij daarvoor bij onderzoeks- en adviesbureau Jungle Minds en H&C Health Promotions. Haar studie Communicatiewetenschap heeft ze in Amsterdam doorlopen.

Karianne van der Weijden

Senior adviseur

k.vander.weijden@dr2.nl


LinkedIn   |