Dr2 New Economy

Dr2 New Economy

Dr2 New Economy helpt organisaties met het ontwikkelen van visie en strategie voor de transitie naar de groene economie. Het team van Dr2 New Economy beschikt over diepgaande kennis over energie en over de biobased- en circulaire economie. Dr2 New Economy biedt een unieke mix van kennis over maatschappelijke trends en praktische businessmodellen. Ook hebben wij toegang tot een breed en hoogwaardig netwerk van relevante actoren binnen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijk veld.

Wat doen wij?
Iedereen heeft steeds meer de ambitie om te verduurzamen, maar hoe doe je dat? Waar begin je, welke stappen moet je zetten? Hoe implementeer je een efficiënte en effectieve verduurzamingsstrategie die bij voorkeur geen geld kost, maar juist oplevert?

Dr2 New Economy is uw gids. Wij helpen u met deze vragen door middel van strategie- en procesbegeleiding. Onze adviseurs stellen samen met uw bestuurders (verduurzaming moet door de top gedragen worden) een visie en strategie vast. Het doel is om te komen tot een economisch model dat minder afhankelijk is van energie en materialen uit fossiele bronnen. In plaats daarvan wordt juist meer gewerkt met hernieuwbare grondstoffen en duurzame energiebronnen zoals zon en wind.

Onze ervaring leert dat veel kansen binnen de circulaire economie op papier rendabel zouden kunnen zijn, maar dat niet-financiële barrières opschaling en verdere ontwikkeling kunnen tegenhouden. Met u verkennen wij dan ook niet alleen de kansen, maar ook de weerstanden voor verandering. Deze kunnen uiteenlopen van administratieve en juridische tegenargumenten tot politieke en culturele verschillen. Deze uitdagingen kunnen economisch, communicatief, organisatorisch of technologisch van aard zijn. Wij maken een stakeholdersoverzicht waarin zowel interne- als externe spelers en hun belangen worden geanalyseerd. We creëren draagvlak bij mogelijke partners en helpen met coalitievorming. Ook intern kijken we naar welke personen en afdelingen weerstanden kunnen helpen overwinnen. Zij helpen bij het concretiseren van de strategie. Wij begeleiden u in het kiezen van de voor u juiste strategie en oplossingen.

Strategiebepaling en uitvoering
Soms wordt begonnen met intern laaghangend fruit, soms wordt gekozen voor een politieke lobby, in weer andere gevallen kan het maken van een business case leiden tot een doorbraak. Dit is geheel afhankelijk van de unieke situatie waarin uw organisatie verkeert. Dr2 New Economy  begeleidt u daarom gedurende het gehele proces, waarbij we de steun voor het beleid en de ondernomen stappen zorgvuldig bijhouden. We adviseren over te maken keuzes en geven aan welke instrumenten u verder kunnen helpen.

Onze kracht
De adviseurs van Dr2 New Economy hebben elk afzonderlijke specalisaties en kwaliteiten. Zij hebben met elkaar gemeen dat zij allen overtuigd zijn van het belang van verduurzaming én van een praktische aanpak met het economische proces als basis. Onze inzet is dan ook gericht op het zo snel mogelijk concretiseren van de strategie: praktische businesscases en het verbinden van goede ideeën aan de juiste personen door middel van een integrale aanpak. Daarbij zijn wij ook graag een luis in de pels: we zijn kritisch en jagen aan. Alles zodat u zo snel mogelijk de transitie naar een duurzame organisatie kunt maken.

Dr2 New Economy
Parkstraat 20
2514 JK  Den Haag                          
+31 (0)70 392 02 12
E-mail               

Contact
Marieke van der Werf                     
+31(0)6 50 419 896
E-mail       Pepijn Duijvestein                     
+31(0)6 41 333 889
E-mail

                               

Onze mensen
Marieke van der Werf
Pepijn Duijvestein
Roel Bol   

Contact

Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvend eerste gesprek aanvragen voor advies op maat, laat dan hier uw gegevens achter. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

U kunt ook bellen naar:
070-392 02 12

"Altijd op zoek naar de verbinding tussen het belang van de organisatie en realisatie van een duurzame samenleving."
Marieke van der Werf
Partner en senior adviseur
"Het oneindige business model is mogelijk als ecologie en economie elkaar versterken"
Pepijn Duijvestein
Senior Business Innovator