Charlotte van Wezel

Charlotte van Wezel

"De kunst is het spanningsveld tussen politiek, overheid en bedrijfsleven te overzien, de belangen te identificeren en daarop te acteren"

Charlotte (1987) is sinds 2016 werkzaam als adviseur bij Droge & van Drimmelen. Zij adviseert overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties over hun public affairs strategie. Hiervoor is Charlotte een aantal jaren werkzaam geweest als medewerker van een Tweede Kamerlid bij de VVD-fractie. Hier heeft zij veel kennis opgedaan over politieke processen en heeft zij zich bezig gehouden met ICT-onderwerpen, Rijksvastgoed en ontwikkelingssamenwerking.

Charlotte heeft militaire geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast heeft zij ook een onderwijsbevoegdheid. Ze haalt er veel voldoening uit om mensen en organisaties met elkaar te verbinden en inzicht te geven in de politieke “wandelgangen.” Door samen te werken bereik je meer dan alleen.

Naast haar werk is Charlotte actief in het bestuur van VVD-netwerk Wassenaar. Haar vrije tijd besteedt Charlotte het allerliefste samen met haar gezin

Charlotte van Wezel

Adviseur

c.van.wezel@dr2.nl


Twitter   |