Home
 • Marieke van der Werf

  Altijd op zoek naar de verbinding tussen het belang van de organisatie en realisatie van een duurzame samenleving.
 • Frans van Drimmelen

  Ik wil klanten leren zich te bewegen in het maatschappelijke en politieke veld. Daarvoor reik ik ze, om in visserstermen te spreken, graag de hengel aan.
 • Audrey Keukens

  Graag geef ik de opdrachtgever adviezen waarmee hij meer dan alleen een oplossing krijgt voor zijn acute probleem.
 • Eiko Smid

  Ik wil bereiken dat ik samen met opdrachtgevers inzicht krijg in de politieke en maatschappelijke processen en dat we erin slagen hier invloed op uit te oefenen.
 • Kirsten Verdel

  Zowel in mijn privéleven als in mijn werk streef ik ernaar om mensen de kans te geven het beste uit zichzelf of hun organisatie te halen.
 • Karianne van der Weijden

  Inspirerend leiderschap is essentieel bij iedere verandering
 • Marlene ten Ham

  Ik vind het een uitdaging om mensen en belangen bij elkaar te brengen. De vraag te bekijken, te analyseren en samen met de opdrachtgever verder te bouwen aan effectieve oplossingen en resultaten.
 • Sekhar Lahiri

  Het is mijn doel onze klanten te helpen bij het realiseren van hun doelstellingen en het verbeteren van hun resultaten door hun eenvoudig toegang tot de Europese politieke arena te verschaffen.
 • Roeland Coomans

  Mijn kracht ligt in het verbinden, het verbinden op inhoud en tussen mensen. De uitdaging is zulke verbindingen te vinden dan wel te maken.
 • Inger de Bruin

  Beïnvloeden begint bij begrijpen wat mensen drijft
 • Lukas van Fessem

  Voor beleidsmakers is het onmogelijk om op de hoogte te zijn van alles wat er in de maatschappij speelt. Het is daarom van belang dat relevante signalen bij hen aankomen. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.
 • Marijn Bosman

  Als je je met enthousiasme en energie in elkaars belangen verdiept, kun je samen veel meer bereiken.
 • Stefanie Ros

  De arena van Europese beleidsvorming is een complex schaakspel. Ik haal er plezier uit de verschillende stappen en spelers te doorgronden en opdrachtgevers op het juiste moment handvatten voor invloed op het spel aan te reiken.
 • Ludivine Félix

  As a Public Affairs consultant you are the intermediary between industries, NGOs, associations and the EU decision-makers. I find it challenging but fascinating to take part in the policy-making process.
 • Luca Cassetti

  I think that working in the European Affairs and in the lobbying sector is a great opportunity to build a better and stronger Europe. Everyone can contribute to build our future.
 • Rens Hogeling

  Elke doelgroep is anders. De uitdaging is daarom om te denken vanuit de ontvanger en een boodschap te formuleren die perfect aansluit.
 • Manon Reuters

  De Europese politieke arena is complex en fascinerend. Mijn uitdaging vind ik in het begrijpelijk en inzichtelijk maken van het Europese besluitvormingsproces voor onze klanten
 • Madelon Smit

  De verbinding leggen tussen politieke en maatschappelijke ontwikkelingen is een uitdaging die ik graag aan ga
 • Leonie Scholts

  Resultaat bereiken voor klanten vormt mijn drijfveer. Dat start met begrijpen waar voor hen juridische en politieke kansen liggen
 • Roderick van Rooijen

  Het behalen van resultaat in politieke en bestuurlijke processen werkt enorm motiverend
 • Isabelle van Rossum

  Ik draag graag bij aan het bijeenbrengen van publieke, private en maatschappelijke belangen
 • Kaz de Bruijn

  Als schakel tussen maatschappij en politiek lever ik een bijdrage aan de kwaliteit van wetgeving. Onze taak is de juiste vertaalslag maken
 • Steven Kroesbergen

  Het is voor mij een uitdaging om belangen strategisch te analyseren én samen te brengen voor een optimaal resultaat.
 • Pascal König

  European policy affects everything we do. I strive to help our clients understand the complex world of European policymaking and make the well-informed decisions they need to advance their business.
 • Nicholas Pawley

  “The public affairs industry is where private interests intersect with public interests. It is our job to ensure that they converge into best practice.”
 • Gina Versteegen

  Ik houd van organiseren en ondernemen. Het werk als secretaresse bij Dröge & van Drimmelen biedt hiervoor ruimte, in een professionele maar toch informele omgeving.
 • Jacqueline de Haan

  Als ondersteuning van het secretariaat zorg ik ervoor dat alle voorkomende werkzaamheden, die door tijdnood vaak blijven liggen, worden afgehandeld.
 • Sandy Soebedar

  Het snel en makkelijk switchen tussen verschillende werkzaamheden motiveert mij in mijn dagelijks werk.
 • Nilüfer Gündogan

  Advies krijgt pas waarde als de opdrachtgever er mee uit de voeten kan. Pas als dat is bereikt, vind ik dat ik mijn werk goed heb gedaan.
 • Roel Bol

  In verbinding met elkaar en vanuit achterliggende waarden tot een handelingsperspectief komen
 • Tine van Heerikhuize

  To create, to achieve, to succeed
 • Marc Muntinga

 • Piet Steel

  De aangegane samenwerking tussen Russchen Consultants en Dröge & van Drimmelen is een win-win die alleen kan leiden tot meer kwaliteit in de dienstverlening en tot grotere tevredenheid van de klant.